Apurahat

MATKA-APURAHOJEN HAKU TAPAHTUU KAKSI KERTAA VUODESSA: HELMI- JA LOKAKUUN LOPPUUN MENNESSÄ.

HUOM HUOM! Helmikuun matka-apurahan hakuaika päättyi 28.2.2022. Seuraava haku jälleen syksyllä. Hakuaika päättyy 30.10.

Tällä hetkellä Suomen Lihavuustutkijat ry myöntää ainoastaan matka-apurahoja, yhteensä korkeintaan 3 apurahaa/vuosi, a’ 700e.

Hakemukset tulee lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen suomenlihavuustutkijat@gmail.com, otsikkokenttään maininta “Matka-apuraha”.


MATKA- JA TUTKIMUSAPURAHASÄÄNTÖ

1 §

Suomen Lihavuustutkijat ry:n jakaa jäsenilleen apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea taloudellisesti lihavuuteen liittyvää tutkimustyötä ja opintomatkoja, jotka edistävät lihavuuden tutkimusta ja hoidon kehittämistä Suomessa.

2 §

Yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha.

3 §

Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista yhdistyksen jäsentiedotteessa ja kotisivuilla. Matka-apurahoja myönnettäessä arvioidaan sekä kongressin merkitys että abstraktien taso sekä samaan kongressiin jo myönnettyjen apurahojen määrä samoin kuin hakijan aikaisemmin kuluneen vuoden aikana yhdistykseltä saamien apurahojen määrä. Matka-apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille ja tutkijoille, joilla ei ole mahdollisuutta saada korvausta matkakustannuksista työnantajaltaan.

4 §

Tutkimusapurahaa anotaan yhdistyksen hallitukselta vapaamuotoisella kirjallisella anomuksella, jonka tulee sisältää selvitys tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuksen esittely, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen nykyvaihe ja rahoitussuunnitelma.

Matka-apurahaa voi anoa kongressimatkoihin tai muihin opintomatkoihin, jotka täyttävät yhdistyksen sääntöjen 1§ mukaiset ehdot. Anomukseen tulee liittää mukaan kongressiin lähetetty abstrakti ja selvitys matkan muusta rahoituksesta. Apuraha-anomus toimitetaan yhdistyksen hallitukselle, joka käsittelee sen seuraavassa kokouksessaan.

5 §

Matka-apurahan saajan tulee lähettää matkakertomus yhdistykselle 1 kk sisällä matkan päättymisestä.

Tutkimusapurahoista on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.


MATKAKERTOMUKSET

Suomen lihavuustutkijat ry myöntää matka-apurahoja kongressimatkoja sekä klinikka- ja tutkimuslaitosvierailuja varten. Matkakertomuksen esittäminen 1 kk sisällä matkan päättymisestä on apurahan suorituksen edellytys. Kertomukset toimitetaan yhdistykselle sähköpostitse.

Matkakertomus voidaan julkaistaan jäsentiedotteessa niiden yleisen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden perusteella.

Matkakertomuksen pituus on korkeintaan 3 liuskaa 1.5 rivivälillä kirjoitettuna. Sen tulee sisältää hyväksytty abstrakti lähdetietoineen (esim. lehden suplementti) ja/tai selvitys apurahan saajan toiminnasta matkan aikana. Kuvaukset kokousohjelman yleisestä rakenteesta, sisällöstä, laadusta sekä järjestelyiden sujumisesta ovat tervetulleita. Kertomukseen tulee liittää kirjoittajan yhteystiedot.