EPH 2023 – matkakuulumisia European Public Health 2023 -konferenssista

By Tiina Suikki

Vuosittainen Euroopan kansanterveyskonferenssi järjestettiin 8.–11.11. Dublinissa Irlannissa. Jo 16. kerran järjestetyn konferenssin teemana oli tänä vuonna kestävyys ja erityisesti kestävä tulevaisuus otsikolla ”Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity”.

Kansanterveyskonferenssissa terveyttä ja sen haasteita tarkastellaan laajassa mittakaavassa. Käytännössä konferenssissa oli joka tunti menossa 16 eri teemaista sessiota, minkä lisäksi joka päivään mahtui kaksi kaikki osallistujat kokoavaa täysistuntoa sekä lounasesitykset, posteriesitystuokioita unohtamatta. Konferenssin tarkoituksena onkin mahdollistaa ajankohtaisen kansanterveystutkimuksen esittely sekä tarjota keskustelualusta koko Euroopan laajuiselle kansanterveysverkostolle. Tänä vuonna konferenssissa oli lähes 2500 osallistujaa 85 eri maasta.

Yksi konferenssin kantavista teemoista oli siis kestävyys ja etenkin ”One Health” eli ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tasapainottaminen ja optimoiminen yhtäaikaisesti. Konferenssin jälkeen tuskin kenellekään jäi epäselväksi, että tähän työhön tarvitaan mukaan kaikki sektorit ja yhteisöt. Esimerkiksi tämänhetkisen EUPHA:n (European Public Health Association) puheenjohtajan Iveta Nagyova esityksessä eräässä lihavuuspainotteisessa sessiossa korostui, miten monella tasolla lihavuutta tulee ehkäistä, esimerkiksi arkkitehtuurilla ja kaupunkisuunnittelulla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuten. Lisäksi esillä oli paljon erilaisia laajoja eri sektoreita yhdistäviä terveydenedistämisprojekteja kansallisilla sekä Euroopan Unionin tasolla.

Monessa sessiossa korostui kuitenkin haaste vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, jolla on erittäin tärkeä rooli kansanterveydellisissä kysymyksissä. Monesti todettiin, että usein päättävissä asemissa olevat henkilöt ovat melko talousorientoituneita, jolloin terveysaiheet jäävät vähemmälle huomiolle. Terveyteen liittyvät asiat tulisikin tuoda päättävissä asemassa oleville esiin samaistuttavina ja henkilökohtaisina. Lisäksi konferenssissa muistutettiin tulevista EU-vaaleista ja kaikkien mahdollisuudesta vaikuttaa vaaleissa äänestämällä.

Kokonaan lihavuutta käsittelevät sessiot olivat valitettavasti melko vähissä tänä vuonna, vaikka niitäkin mahtui pari mukaan. Toisessa lihavuutta käsittelevässä sessiossa keskityttiin lasten lihavuuteen ja toisessa lihavuuteen 2000-luvun ja pandemian jälkeisen ajan suurimpana terveyshaasteena. Lihavuus on selvästi kansanterveydellisesti kiinnostava aihe ja seminaarihuone täyttyikin kuulijoista ja esitykset herättivät paljon keskustelua yleisössä. Kaikissa esityksissä korostettiin sitä, että lihavuutta ehkäistään parhaiten ruoka- ja elinympäristön muutoksilla eikä ratkaisua voida jättää yksilöiden harteille. Etenkin kun avausesityksessä korostettiin, ettei lihavuuden kanssa eläviä voida niputtaa yhteen, vaan kyseessä on hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä.

Pääsin osallistumaan kansanterveyskonferenssiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomen Lihavuustutkijoiden myöntämän matka-apurahan turvin ja sain mahdollisuuden esitellä omaan väitöskirjatyöhöni liittyviä tuloksia lyhyen suullisen posteriesityksen muodossa. Noin neljään minuuttiin tiivistetyssä esityksessä esittelin väitöskirjatutkimukseni toiseen osatyöhön liittyviä tuloksia liittyen planetaarisen ruokavalion, painoindeksin sekä lihavuuden geneettistä alttiutta mittaavan polygeenisen riski-indeksin välisiin yhteyksiin. Vaikka posterisitykset olivatkin pitkän päivän lopuksi, heräsi siitä vielä mukavasti kysymyksiä sekä yhteydenotto kansainvälisen tieteellisen julkaisusarjan editorilta.

Kaiken kaikkiaan konferenssi oli erittäin mielenkiintoinen ja herätti paljon ajatuksia kansanterveydestä ja sen edistämisestä. Vaikka konferenssipäivät olivat pitkiä ja aikaa kaupungin tutkimiselle hirveästi jäänytkään, oli kuitenkin mukavaa, että Dublinin sää tarjosi ajankohtaan nähden parastaan, kun Irlannin ilmastolle tyypilliset sateet saapuivat vasta lähtöaamuna Dubliniin.

Konferenssissa myös julkistettiin tulevien vuosien konferenssijärjestäjiä. Vuoden kuluttua konferenssin järjestetään Lissabonissa Portugalissa, mutta vuonna 2025 Euroopan kansanterveysammattilaiset kokoontuvat Helsinkiin!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>