Lyhyesti

Suomen Lihavuustutkijat ry on tieteellinen yhdistys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lihavuuteen liittyvää tutkimusta Suomessa. Yhdistys järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä jakaa väitöskirjapalkintoja ja matka-apurahoja.