Yhteystiedot

Internet: http://www.suomenlihavuustutkijat.fi

Puheenjohtaja

FM Patrik Borg
Kehitys- ja tutkimusjohtaja
Lääkärikeskus Aava, Virta

patrik.borg@aava.fi

Varapuheenjohtaja, sihteeri

Professori (emeritus), FT Atso Raasmaja
Farmasian tiedekunta
Helsingin yliopisto
atso.raasmaja@helsinki.fi 

Nettivastaava

LT, dosentti Saila Koivusalo
Naistentaudit ja synnytykset, Tietohallinto
HUS, Helsingin yliopisto

saila.koivusalo@hus.fi

Rahastonhoitaja

Ttm Elina Järvelä-Reijonen
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö 

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 

elina-jarvela-reijonen@uef.fi 

Jäsenvastaava

LL, sisätautien erikoislääkäri Sanna Kaye 
Lihavuustutkimusyksikkö 
Helsingin yliopisto
sanna.kaye@helsinki.fi 

Tiedottaja 

LKT, dosentti, Katriina Kukkonen-Harjula
Kuntoutus 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) 
katriina.kukkonen-harjula@duodecim.fi