ECO 2023 – Euroopan lihavuuskongressi Dublinissa

by Heidi Sormunen-Harju

Lihavuus on krooninen sairaus, ja sen hoitoon tarvitaan yksilöllistä pitkäjänteistä hoitoa. Onneksi lääkehoidot kehittyvät huimaa vauhtia, ja uusilla lääkkeillä päästään melkein leikkausta vastaaviin tuloksiin. Pääsin Suomen lihavuustutkijoiden matka-apurahan myötä Dubliniin Euroopan lihavuuskongressiin kuulemaan uusimmista tutkimuksista ja esittelemään omia tuloksiani.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, animaatio, Grafiikka, taide

Kuvaus luotu automaattisesti

Irlanti ei osoittautunut sateisen maineensa mukaiseksi – ja hyvä niin! Toukokuun puolivälissä kesä oli selvästi Suomea pidemmällä ja aurinko paistoi sisään kongressikeskuksen suuresta lasiseinästä, jonka takaa avautui näkymä Liffey-joelle. ECO on EASO:n (European Association for the Study of Obesity) vuosittain järjestämä kongressi ja nyt oli jo 30. kerta. Nelipäiväiseen tapahtumaan Dublinissa osallistui tuhansia ihmisiä.

Kuva, joka sisältää kohteen pilvi, taivas, piha-, rakennus

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva, joka sisältää kohteen teksti, pallo, jalkineet, vaate

Kuvaus luotu automaattisesti

Potilaan ääni esillä 

Olin käynyt kerran aiemmin ECO-kongressissa, Glasgowissa 2019, ja jo silloin potilasjärjestöt olivat selvästi esillä. Tänä vuonna stigman ja ennakkoluulojen poistamisen merkitys korostui entisestään. Abstraktin lähettämisen yhteydessä tuli kehotus lukea ohjeet kielenkäytöstä, käyttää “person-first language”, eli ei “obese person” vaan “person with obesity” tai “person living with obesity”. Tämä tyyli kuului luennoissa kautta linjan. Kokemusasiantuntijat pääsivät myös luennoimaan ja heidän puheissaan välittyivät hienosti lihavuuden kanssa elävien ihmisten kokemat haasteet.

Aulatiloissa oli esillä runsaasti potilasjärjestö ECPO:n, European Coalition for People living with Obesity, julisteita. Järjestön suosittelemia ei-stigmatisoivia kuvia lihavuuden kanssa elävistä ihmisistä löytyy sivuilta https://ecpomedia.org/image-bank, mistä meidänkin kannattaa tarvittaessa etsiä sopivia kuvia. Ei-stigmatisoivasta kielestä voisimme käydä keskustelua myös Suomessa. Silloin kun ei tarvita tieteellisesti täsmällistä ilmaisutapaa, suosin itse sanaa ylipaino sanan lihavuus sijasta, koska koen, että siihen liittyy vähäisempi stigma.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, mies, vaate, Ihmisen kasvot

Kuvaus luotu automaattisesti

Lääkehoidot kehittyvät

Tirtsepatidin odotettavissa olevasta hämmästyttävästä tehosta puhuttiin useammassakin yhteydessä. Painonlaskua tulisi kuitenkin ajatella sijaismuuttujana, sillä ensisijaisesti haluamme vaikuttaa potilaan terveyteen ja elämänlaatuun. Surmount-1-tutkimusta esitteli Louis Aronne, joka korosti, että 72 viikossa saavutetun noin 20 % painonpudotuksen lisäksi tirtsepatidilla oli edulliset vaikutukset vyötärönympärykseen, verenpaineeseen, insuliinitasoihin ja rasva-arvoihin. Viikkoon 72 mennessä 95 %:lla niistä tutkittavista, joilla oli tutkimuksen alkaessa prediabetes, oli normaali glukoositasapaino (lumeryhmässä 62 %). Myös tutkittavien omat arviot fyysisestä suorituskyvystä olivat paremmat tirtsepatidi- kuin lumeryhmässä. Uudet suun kautta annosteltavat lääkkeet orforglipron (GLP-1 reseptoriagonisti) ja retatrutide (GIP/GLP-1/glukagoni reseptoriagonisti) ovat faasi 1 -vaiheessa ja 12 viikon tulokset turvallisuudesta ja tehosta ovat lupaavia.

Kuva, joka sisältää kohteen liikenne, hevosajoneuvo, piha-, hevonen

Kuvaus luotu automaattisesti

Tarvitaanko lihavuusleikkauksia 10 vuoden päästä?

Syyt lihavuuden taustalla ovat moninaiset ja hoito tulee räätälöidä yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. Vaikka lääkehoitojen teho alkaa olla samaa luokkaa lihavuusleikkauksen kanssa, osa potilaista tulee tarvitsemaan leikkausta tulevaisuudessakin. Joissakin maissa syyt voivat olla kovin pragmaattiset – potilaan vakuutusturva saattaa kattaa leikkauksen, mutta ei lääkehoitoa. 

Kuva, joka sisältää kohteen piha-, taivas, maa-ajoneuvo, pilvi

Kuvaus luotu automaattisesti

SLT:n matka-apurahalla posteri kongressiin

Kuva, joka sisältää kohteen vaate, Ihmisen kasvot, henkilö, hymy

Kuvaus luotu automaattisesti
Heidi Sormunen-Harju

Oma väitöskirjatutkimukseni koskee raskaudenaikaista ylipainoa ja lihavuutta. Esittelin kongressissa posterin tutkimuksesta, jossa havaitsimme raskausdiabetesta sairastavilla hoikillakin naisilla metabolomissa samanlaisia muutoksia, joita liittyy lihavuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa ei-raskaana olevassa väestössä on todettu sellaisilla normaalipainoisilla henkilöillä, joiden metabolomi on samanlainen kuin lihavilla, olevan suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja II-tyypin diabetekseen, normaalista painoindeksistä huolimatta. Samaan tapaan myös sairastettuun raskausdiabetekseen liittyy elämänaikainen suurentunut riski sairastua näihin pitkäaikaissairauksiin.

Lihavuus on sairaus, mutta saavatko potilaat hoitoa?

WHO-vetoisen session ydinviesti päättäjille oli: Tarvitsemme sekä ennaltaehkäisyä että lihavuuden hoitoa ja toisen asian edistäminen ei saa vähentää paneutumista toiseen. Melanoomaakaan ei hoideta kehottamalla potilaita käyttämään aurinkovoidetta ja hattua! Lihavuusepidemian hoidoksi ei riitä kansan valistaminen. 

Kongressin päätöspäivänä professori Lee Kaplan pohti lihavuuden hoidon tulevaisuutta. Yhtenä hoitojen edistämistä hidastavana tekijänä on vaikeus erottaa lihavuus sairautena kulttuurisesta laihuuden ihannoinnista. Resurssien vähäisyyden ohella tehokkaiden hoitojen käytön esteenä on, että vaikka kyseessä on krooninen, elämänlaatua heikentävä ja elinikää lyhentävä sairaus, yhteiskunnan toleranssi mahdollisille haitoille on huomattavasti matalampi kuin muiden sairauksien hoidossa. Lääketutkimuksien perusteella potilaat itse sietävät haittoja kuitenkin erinomaisen hyvin. Keskeyttämisprosentit ovat hyvin alhaisia! 

Ydinajatuksensa hoidosta professori Kaplan kiteytti näin: Hoida lihavuutta kuten mitä tahansa muuta sairautta, eli sovita hoito sairauden vakavuuden mukaan. Käytä olemassa olevia rationaalisia strategioita ja ennustemalleja. Noninvasiivisia hoitoja voi kokeilla myös yrityksen ja erehdyksen periaatteella. Yhdistelmähoidot ovat hyödyllisiä ja vähentävät riskejä. Ja lopuksi: Miten hoitaisit diabetesta, syöpää, HIV:tä tai Alzheimerin tautia – tee se sama lihavuuden kanssa! 

Heidi Sormunen-Harju, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Kuva, joka sisältää kohteen piha-, kasvi, pilvi, taivas

Kuvaus luotu automaattisesti

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>