Erikoistumispisteitä kevätseminaarista!

Lihavuustutkijoiden 2023 kevätseminaari “Yhteiskuntavastuu ja lihavuuden ehkäisy – tutkimusnäyttöön perustuvat keinot” kartuttaa nyt myös erikoistumiskoulutuspisteitä!

Lihavuuteen liittyvät sairaudet ovat inhimillisen taakan lisäksi merkittävä taloudellinen rasite yhteiskunnalle. Seminaarissa tuodaan esiin lihavuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pohditaan yhteiskunnan vastuuta ja mahdollisuuksia lihavuuden ehkäisyssä. Yhteiskunnan toimia suunniteltaessa ja uusien hyvinvointialueiden palveluja kehitettäessä on oleellista hyödyntää käytössä oleva tutkimustieto.

Miten lihavuus näyttäytyy? Miten siitä keskustellaan? Mikä on elintarviketeollisuuden vastuu? Mitä lainsäädännöllä voidaan saada aikaiseksi? Mikä elinympäristössämme voisi tukea lihavuuden ehkäisyä?

Ohjelma ja limoittautumislinkki löytyy täältä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Erikoislääkärikoulutuksen tuntimäärät:

Naistentaudit ja synnytykset 6

Sisätaudit / runkokoulutus 4

Terveydenhuolto (EL) 6

Työterveyshuolto 6

Yleislääketiede 6

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>