Yhteystiedot

Internet: http://www.suomenlihavuustutkijat.fi

Puheenjohtaja

ETT, dosentti Heli Viljakainen
Folkhälsan tutkimuskeskus

heli.viljakainen@helsinki.fi

 

Varapuheenjohtaja, sihteeri

FT Eija Pirinen

Molekulaarisen lääketieteen apulaisprofessori (tenure track)
Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö

Lääketieteellinen tiedekunta ja MRC Oulu

Oulun yliopisto

eija.pirinen@oulu.fi

 

Nettivastaava

LT Emilia Huvinen

Postdoc tutkija, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Helsingin yliopisto

Suomen painoklinikka Oy

Aava Lääkärikeskus

emilia.huvinen@helsinki.fi

 

Rahastonhoitaja

LT Paula Häkkänen
Terveyden edistämisen vs ylilääkäri

HUS, Yhtymähallinto, Perusterveydenhuollon yksikkö

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäri

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi

paulahakkanen@hotmail.com

 

Jäsenvastaava

TtM Suvi Järvinen
Väitöskirjatutkija

Itä-Suomen yliopisto

suvi.ae.jarvinen@gmail.com 

 

Tiedottaja 

TtM Mari Näätänen
Nuorempi tutkija

Itä-Suomen yliopisto

mari.naatanen@uef.fi

 

Hallituksen varajäsen:

FM Johanna Matilainen
Väitöskirjatutkija

Biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

johanna.matilainen@uef.fi